Полезни факти

Шаранът (Cyprinus carpio) е типичен представител на костните риби и спада към семейството на каракудата, скобар, червеноперка. Той е сладководна риба, която достига до 120 см дължина и до 35 кг тегло. Световният рекорд за големина е поставен в езеро Lac de Saint-Cassien във Франция и е 34,35 кг.

Шаран е всеядна риба, като в ранна възраст се храни с планктон, а с увеличаване на теглото, преминава към консумиране на различни бентосни организми. По-големите екземпляри ядат и малки рибки поради неспособността да си осигуряват необходимото количество храна по друг начин. Размножителният сезон е през пролетта, като в нашите води той намира отлични условия за размножаване и живот.

Най-често шаранът се отглежда  в язовирни и други водоеми. Високогърбестият шаран има дълги ъглести гръбни перки и четири мустака около устата, с които търси по дъното растения и дребни животинки. Чрез развъждане и селекциониране в продължение на столетия на негова база са създадени многобройни раси. Особено известни са унгарските шарани, които отстрани имат съвсем малко едри люспи (едролюспест шаран) както и огледалните или т.нар. голи шарани.

През месеците май и юни по камъни и водни растения женските шарани хвърлят хайвера си - до 500 000 хайверни зрънца. Малките рибки се отглеждат в плитки, обрасли с растителност басейни. През есента се преместват в по-дълбоки басейни за презимуване, където заровени в тинята са защитени от студа. Теглото на един две-тригодишен шаран достига средно три килограма.

В България има традиция на Никулден да се готви пълнен шаран като празнично ястие.