Полезни факти

Талиателите са вид паста с форма на плоски ленти с и широчина около 8 мм.