Полезни факти

Бялата риба е вид хищна сладководна риба с вретеновидно тяло, достигаща на дължина 130см и тегло 10кг. Латинското й название е Sander lucioperca и спада към сем. Костурови. У нас се нарича още сулка и се среща и се среща в Дунав и по устията на големите реки, които се вливат в него.

Месото на бялата риба има високи вкусови качества, то е бяло, нежно и по-мазно отколкото на костура, става за пържене, желиране и печене.

Преди години е имало популация и от морския вид бяла риба, предимно в заливите на Бургас и Варна, но днес бялата риба в Черно море е рядкост и е включена в Червената книга на България.